Obavijest

Trenutno nema novih obavijesti.

Natječaji za zapošljavanje

Aktualni natječaji

Aktualna javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ NN 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo branitelja, Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb, kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Plan nabave Ministarstva branitelja za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave od 30. travnja 2014. godine

Izmjene i dopune Plana nabave od 20. lipnja 2013. godine

Izmjene i dopune Plana nabave od 11. prosinca 2013. godine

Plan nabave Ministarstva branitelja za 2013. godinu

Dokumenti:

Izmjene i dopune plana nabave od 03.travnja 2013. godine

Dokumenti:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA MINISTARSTVA BRANITELJA

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/2011, 83/2013 i 143/2013) Ministarstvo branitelja vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te ga objavljuje na svojoj internetskoj stranici.


Sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B


Postupci nabave na koje se ne primjenuje Zakon o javnoj nabavi (nabava bagatelne vrijednosti)


Otvoreni postupci javne nabave